• -$320.00
HFTM

HFTM

預訂 | 20-30天
$1,218.00 $1,538.00 -$320.00
沒有稅款
TYPE

 

可供 8-10 位使用
多種顏色選擇
尺寸可按需訂造

產品尺寸:
產品編號 闊度(mm) 深度(mm) 高度(mm)  
HFTM-A  1800           900           745  
HFTM-B  2000           1000         745
HFTM-C  2400           1200         745 

沒有評論

在16中相同類別的其他產品

商品已加入到比較。
商品已被加入到願望清單

同意我們及第三方服務提供商在你瀏覽網站時可能會使用cookies